PRIVACY STATEMENT

Jep, ik verzamel op mijn website persoonsgegevens. Ik beperk dit zoveel mogelijk en ga er zorgvuldig mee om. Ik zal in deze privacy statement uitleggen hoe ik dat doe.

Persoonsgegevens die ik verwerk
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Locatiegegevens
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Welke gegevens ik verwerk en waarom
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Analyseren van bezoekersgedrag om daarmee de website te verbeteren
– Verwerken van reacties op de website
– Filteren van spam bij reacties en het contactformulier

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– WordPress: geen limiet (zolang de website bestaat)
– Google Analytics: 26 maanden
– Mollie: 7 jaar (vanwege administratie)
– Active Campaign: geen limiet (zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief)
– Patreon: geen limiet (zolang je Patron bent)

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit.

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress en bijbehorende plugins voor de website
– Akismet en Wordfence voor het filteren van spam
– Google Analytics om bezoekersaantallen en bezochte pagina’s te meten
– Active Campaign voor het versturen van mijn nieuwsbrief
– ReCAPTCHA voor het filteren van spam bij het contactformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
In principe verwerk ik geen gevoelige persoonsgegevens. Ik heb ook niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via susan@susandullink.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ik heb de gegevens in Google Analytics geanonimiseerd, zodat dit niet te herleiden is naar personen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar susan@susandullink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via susan@susandullink.nl.

Dat was het, respect als je het helemaal gelezen hebt en nog wakker bent. 🙌🏻